Mục tiêu của khách hàng

CMB tin rằng nhà đầu tư trong nước từ nước ngoài cần có phương pháp đạt được mục tiêu của mình dựa trên ba trụ cột. Các mục tiêu và cách mà CMB định hướng đạt mục tiêu được mô tả như sau:

1.Nhà đầu tư được nhận Tình trạng thường trú nhân hợp pháp (Thẻ xanh). Nói ngắn gọn, CMB định hướng trở thành chương trình thị thực đầu tư EB-5 tốt nhất trên thị trường. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách thành lập các hợp danh hữu hạn hoạt động dưới dạng phương tiện đầu tư EB-5 có khả năng đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của USCIS, từ đó giúp nhà đầu tư, cư dân người nước ngoài đăng ký thị thực EB-5 để USCIS phê chuẩn, có thể tự tin là đơn sẽ được chấp nhận. Mô hình kinh doanh đã kiểm nghiệm của CMB, tập trung vào phương pháp tạo việc làm và TEA được số liệu thống kê hỗ trợ vững chắc, đã giúp nhiều đơn đăng ký được phê chuẩn.

2.Nhà đầu tư được hoàn trả vốn đầu tư EB-5 ban đầu.Mặc dù quy định EB-5 yêu cầu vốn của nhà đầu tư phải hoàn toàn có rủi ro trong suốt thời gian thường trú có điều kiện, nhưng CMB tìm kiếm các cơ hội đầu tư EB-5 có cơ cấu tối thiểu hóa rủi ro này. Đảm bảo vốn đầu tư “có rủi ro” không có nghĩa là khoản đầu tư E-5 cần phải “đầy mạo hiểm”. Cũng như các nhà đầu tư, thành công của CMB dựa trên khả năng của bên vay. Nếu mục tiêu của Trung tâm khu vực phù hợp với mục tiêu của nhà đầu tư EB-5 thì sự phù hợp đó sẽ là nền tảng mang lại sự thành công cho đôi bên.

3.Nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận từ khoản đầu tư EB-5. Xin hãy lưu ý rằng lợi nhuận từ khoản đầu tư EB-5 nằm thứ ba trên danh sách. Tại sao? Nếu mục tiêu hàng đầu của nhà đầu tư là lợi nhuận đầu tư, thì chúng tôi khẳng định EB-5 không phải là công cụ tốt nhất cho nhà đầu tư đó. Mục tiêu chính của nhà đầu tư EB-5 là thị thực vĩnh viễn chứ không phải lợi nhuận. Nhà đầu tư EB-5 tiềm năng đã có giá trị thực tế đáng kể và là những người tinh tế. Họ hiểu sự nguy hiểm của những khoản đầu tư rủi ro cao. CMB tin rằng chương trình EB-5 không phải là chương trình “đầu tư”, mà là chương trình tạo việc làm. Chúng tôi xây dựng các khoản đầu tư EB-5 với trọng tâm chính là đạt được hai mục tiêu nêu trên. Chúng tôi tin rằng sự an toàn trong EB-5 nghĩa là có thể chứng minh đã tạo ra mười việc làm mới cho người Hoa Kỳ ở giai đoạn cuối cùng và niềm tin rằng khoản đầu tư thực sự thỏa mãn mức đầu tư tối thiểu nếu là 500.000 đô la. Các khoản đầu tư EB-5 được ước tính là sẽ mang lại lợi nhuận rất nhỏ; tuy nhiên, phương pháp của chúng tôi là khoản đầu tư EB-5 an toàn (tức là tạo ra đủ số việc làm) có thể giảm thiểu rủi ro thì sẽ mang lại cho nhà đầu tư cảm giác tự tin là họ sẽ được cấp tình trạng thường trú nhân và được hoàn trả vốn ban đầu. Cơ cấu này đáp ứng yêu cầu “có rủi ro” của chương trình EB-5 và với chúng tôi thì đây là một trong những cơ cấu đầu tư EB-5 an toàn nhất hiện nay.