Lợi ích EB-5 – Mô hình kinh doanh CMB

Lợi ích EB-5 với Mô hình kinh doanh CMB

Sự thành lập CMB Export, theo chỉ đạo ban đầu, là để hỗ trợ cộng đồng California trong việc tạo việc làm mới cho người Hoa Kỳ ở những khu vực chịu ảnh hưởng tàn phá kinh tế nặng nề từ việc Ủy ban tái tổ chức và đóng cửa căn cứ liên bang (“BRAC”) quyết định đóng cửa các khu căn cứ quân sự. Phạm vi địa lý ban đầu của CMB Export bao gồm hạt San Bernadino và hạt Riverside ở Southern California, cùng với hạt Sacramento ở North California. Trọng tâm hoạt động kinh doanh của Trung tâm khu vực CMB Export là khôi phục chức năng dân sự cho những căn cứ quân sự đã đóng cửa hoặc đã tái tổ chức và khu vực địa lý mà các căn cứ này tọa lạc.

Những khu căn cứ quân sự có tên trong Trung tâm khu vực CMB Export ban đầu là George Air Force Base, Norton Air Force Base, Mather Air Force Base, Sacramento Army Depot, McClellan Air Force Base và March Air Force Base sau khi đã tái tổ chức. Kế hoạch của CMB là tập trung vào những nơi có căn cứ quân sự bị đóng cửa hoặc chịu ảnh hưởng từ BRAC và giúp nơi đó tạo ra việc làm mới cho người Hoa Kỳ. Cộng đồng ở những nơi này đã phải gánh chịu hậu quả tàn phá kinh tế nặng nề vì mất việc làm và nguồn thương mại mà các căn cứ quân sự trước kia cung cấp trong nhiều thập kỷ. Sau đó, CMB quyết định áp dụng bài học rút ra từ việc hồi phục căn cứ quân sự ban đầu cho toàn bộ cộng đồng California và các hợp danh công/tư.Ngay từ buổi đầu được chỉ định, mô hình kinh doanh tạo việc làm của CMB đã định hướng quan niệm hơn là định hướng công nghiệp.

Mô hình kinh doanh định hướng quan niệm với sự nhấn mạnh khía cạnh phát triển cơ sở hạ tầng được CMB và các hợp danh đầu tư EB-5 lựa chọn vì nhiều lý do. Những nơi từng có căn cứ quân sự đã phải đối diện nhiều thách thức để xây dựng và tái tạo nền kinh tế. Cơ sở hạ tầng của các căn cứ quân sự đã quá cũ kỹ và không đáp ứng được tiêu chuẩn hiện đại. Hầu hết các căn cứ trước kia gặp phải vấn đề môi trường, như việc xử lý amiăng, hiện tượng nhiễm độc nước và các vấn đề khác gây khó khăn khi khôi phục môi trường. Thông thường, phá dỡ là bước đầu tiên phải thực hiện khi nâng cấp cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng là xương sống xây dựng cộng đồng và mang lại nền tảng cho mọi hoạt động kinh tế cũng như phát triển việc làm. Trong nhiều kế hoạch phát triển cộng đồng, chi phí cho cơ sở hạ tầng thường là trở ngại lớn nhất khi tạo việc làm và tăng sản lượng vùng. Vốn đầu tư EB-5 CMB giúp các cộng đồng cân bằng một số yếu tố có tác động đến khả năng đáp ứng kịp thời các yêu cầu về cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng tới doanh thu khả dụng để cấp vốn. Để xử lý những thách thức nêu trên, vốn EB-5 được sử dụng với các cách sau đây:

Lợi ích EB-5 với CMB:

Kế hoạch kinh doanh của CMB rất đơn giản. Các hợp danh EB-5 sẽ tham gia những khoản cho vay sáu năm chỉ yêu cầu thanh toán lãi. Tùy theo dự án thực tế, những thỏa thuận cho vay này sẽ được ký kết với cơ quan chính phủ, hợp danh công/tư hoặc chủ thầu xây dựng tư nhân. Vốn EB-5 CMB sẽ được kết hợp với nguồn tiền công và tư bổ sung để đầu tư vào việc xây dựng các dự án cụ thể. Lợi ích của cách đầu tư “hạt giống” từ những giai đoạn đầu như vậy là ở chỗ tạo ra đòn bẩy cho hoạt động xây dựng, nâng cấp, hoặc sửa chữa cơ sở hạ tầng khi không có những nguồn vốn phù hợp khác. Thời gian và tài nguyên cần thiết để hoàn thành mỗi dự án sẽ không giống nhau, tùy theo bản chất của dự án. Một số dự án có dạng sự kiện chỉ diễn ra một lần và chỉ có một bên tham gia, trong khi một số khác lại là dự án dài hạn với nhiều giai đoạn. Biện pháp cấp vốn thay thế từ giai đoạn đầu vào các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng sẽ khởi đầu sự phản ứng dây chuyền giúp phát triển kinh tế, và tạo ra số lượng việc làm đáng kể cho người Hoa Kỳ.