Thế mạnh của CMB

Kinh nghiệm: CMB là một trong những Trung Tâm khu vực lâu đời nhất; đội ngũ nhân viên CMB có kiến thức sâu rộng kết hợp với kinh nghiệm chiều sâu. Chúng tôi đảm bảo tiên phong cập nhật và tuân thủ các nguyên tắc và quy định cần thiết để nhà đầu tư nước ngoài được cấp thị thực vĩnh viễn (Thẻ xanh).

Dự án đầu tư EB-5 CMB: Tất cả các khoản đầu tư EB-5 CMB đều dựa trên một cơ cấu chung. Hợp danh dầu tư EB-5 CMB được xây dựng với nền tảng vững chắc theo định hướng “an toàn” và tập trung vào hai mục tiêu quan trọng nhất của nhà đầu tư di trú, đó là có được thẻ xanh vĩnh viễn và được hoàn trả vốn đầu tư gốc từ công ty thương mại mới. Mục tiêu của chúng tôi là dự án CMB được xây dựng sao cho luôn mang các đặc tính sau:

Cơ cấu đơn giản và trực diện của CMB được chứng minh rõ ràng trên trang web này. CMB đã khiến việc hiểu và sử dụng một chương trình đầu tư di trú EB-5 phức tạp trở thành một quy trình dễ dàng và rõ ràng hơn rất nhiều cho các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng. Một lần nữa, chúng tôi khuyến khích quý vị đặt câu hỏi; đặt những câu hỏi khó và yêu cầu bằng chứng cho những gì được nêu ra (kể cả với CMB). Nên thực hiện những nghiên cứu cần thiết, vì nếu không thì quý vị, cư dân nước ngoài, có thể gặp hậu quả nghiêm trọng do không thể chứng minh mười việc làm mới hoặc không đầu tư số vốn yêu cầu (500.000 đô la thay vì 1 triệu đô la). Hai trường hợp trên sẽ khiến nhà đầu tư mất thẻ xanh và bị trục xuất.