Đầu Tư EB-5 Với CMB

Khi đầu tư thông qua Trung tâm khu vực của chúng tôi, nhà đầu tư tiềm năng sẽ có được phương tiện nhanh nhất và tương đối an toàn để có được thị thực đầu tư EB-5. Chúng tôi tin rằng việc xem xét khoản đầu tư EB-5 CMB là không khó bởi vì hợp danh CMB từ ban đầu tới hiện nay đều tuân theo một cơ cấu minh bạch và đơn giản. Sở nhập tịch và di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã xem xét nhiều hợp danh EB-5 CMB với nhiều dự án khác nhau. Hợp danh CMB luôn có cùng các yếu tố được chấp nhận như trong 1.600 đơn I-526 CMB đã phê chuẩn trong quá khứ (cập nhật ngày 3 tháng 10 năm 2014). (Nhấn vào đây để có thông số phê chuẩn hiện tại.) Khoản đầu tư EB-5 CMB đáp ứng các yếu tố và yêu cầu như dưới đây. Đó là những vấn đề mà quý vị nên cân nhắc với từng Trung tâm khu vực khi lựa chọn con đường đầu tư EB-5 vào Hoa Kỳ.

Tìm kiếm phương pháp tạo việc làm được phê chuẩn và chứng minh – Nhà đầu tư EB-5 nên quan tâm đến từng chi tiết của khoản đầu tư EB-5. Yếu tố quan trọng nhất giúp nhà đầu tư EB-5 có được thị thực EB-5 vĩnh viễn (thẻ xanh) là khả năng chứng minh khoản đầu tư của nhà đầu tư EB-5 đó đã tạo ra mười việc làm mới hợp chuẩn cho lao động Hoa Kỳ. Phương pháp của CMB kết hợp vốn EB-5 với vốn ngoài EB-5. Sự kết hợp vốn này tạo ra nguồn vốn tổng quát khổng lồ để thi công dự án và tăng hiệu quả tạo việc làm cho tiền vốn của nhà đầu tư EB-5. Hợp danh đầu tư EB-5 CMB muốn tạo ra số lượng việc làm Hoa Kỳ nhiều hơn số lượng được yêu cầu theo quy định. Trung tâm khu vực có lợi thế là được phép sử dụng cả phương pháp tạo việc làm trực tiếp lẫn gián tiếp để hỗ trợ nhà đầu tư EB-5 đáp ứng yêu cầu tạo ra tối thiểu mười việc làm Hoa Kỳ mới. Theo USCIS, việc thiếu bằng chứng tạo việc làm là nguyên nhân chính dẫn đến đơn đăng ký của nhà đầu tư trong chương trình EB-5 bị từ chối. Điển hình là, khi nhà đầu tư EB-5 nhận ra có vấn đề với phương pháp tạo việc làm mà Trung tâm khu vực của họ sử dụng, thì đã quá trễ để khắc phục tình hình. Khi đó nhà đầu tư EB-5 đã tham gia vào khoản đầu tư không hủy ngang và họ có thể mất cả thị thực vĩnh viễn. Bằng chứng về mười việc làm Hoa Kỳ mới cho từng thành viên tham gia đầu tư EB-5 nên là yếu tố đầu tiên mà nhà đầu tư EB-5 cân nhắc!

Tìm kiếm chiến lược rút lui rõ ràng – Thời hạn cho vay điển hình của hợp danh CMB là sáu năm tính từ thời gian khoản vốn đầu tư cuối cùng được cho vay. Khi tất cả các khoản cho vay hợp danh đều đã được hoàn trả, nhà đầu tư chỉ cần bỏ phiếu để thanh lý hợp danh. Không cần phải bán gì cả; các đối tác đầu tư trong hợp danh EB-5 CMB không lệ thuộc vào hiệu quả hoạt động của bất kỳ phân khúc kinh tế nào, như bất động sản, du lịch, xây dựng, giải trí, hay thị trường ruộng đất, khi muốn có lợi nhuận hoặc muốn được hoàn trả vốn ban đầu. Trong mô hình cho vay, chúng tôi quan tâm tới năng lực của bên vay, khả năng sử dụng khoản nợ cũng như khả năng hoàn trả khoản vay và tài sản thế chấp mà bên vay cam kết.

Tìm kiếm khoản đầu tư EB-5 an toàn có rủi ro thấp – Về khả năng hoàn trả vốn gốc, chúng tôi tin rằng hợp danh CMB là một trong những khoản đầu tư Trung tâm khu vực EB-5 “an toàn nhất”. Nhiều hợp danh CMB trước kia có sự cam kết của cơ quan chính phủ, hoặc của chủ đầu tư của căn cứ quân sự. Trong trường hợp bên vay là công ty tư nhân, chúng tôi tìm kiếm một số yếu tố về khả năng hoàn trả khoản đầu tư gốc cũng như khả năng hoàn thành dự án, khả năng sử dụng hết toàn bộ vốn, và nhiều nghĩa vụ thế chấp khác. Thông thường, khoản đầu tư EB-5 CMB được đảm bảo bằng sự kết hợp giữa lãi suất đảm bảo trên tài sản đầu tư, dòng tiền hoạt động, và lợi tức thành viên trong công ty. Nhiều lần, chúng tôi yêu cầu bên vay đảm bảo hoàn thành dự án để chắc chắn khả năng họ thực hiện các khoản chi tiêu.

Tìm kiếm tính minh bạch khi đầu tư EB-5 – Nhà đầu tư EB-5 trong Hợp danh CMB có quyền truy cập hồ sơ hợp danh. Về phương diện công khai hồ sơ thì hồ sơ tài chính của các cơ quan chính phủ sẽ được công khai, nếu phù hợp. Do đó, nhà đầu tư EB-5 của chúng tôi được xem xét hồ sơ tài chính của hợp danh cũng như của khoản đầu tư EB-5 mục tiêu.

Trung tâm khu vực mà quý vị cân nhắc có giới hạn chi phí kinh doanh hay không – CMB có giới hạn chi phí hoạt động hàng ngày. Điều này bảo vệ khoản đầu tư EB-5 khỏi bị Trung tâm khu vực thu phí không thỏa đáng. Trong hợp danh CMB, nhà đầu tư EB-5 sẽ chỉ thu được lợi nhuận rất ít từ khoản đầu tư EB-5 của họ. Nguyên nhân rất đơn giản và hợp lý. Từ trước đến nay, chúng tôi thực hiện các khoản cho vay lãi suất thấp tương ứng với thị trường cho các bên vay có uy tín. Lãi suất mà hợp danh EB-5 thu được sẽ dùng để thanh toán chi phí hàng ngày, ngoại trừ các chi phí “đặc biệt”, từ đó giúp ước đoán được phần nào khả năng sinh lời của doanh nghiệp thương mại mới nếu hợp danh tuân theo các điều khoản quy định trong thỏa thuận cho vay. Tuy nhiên, khoản bồi thường Đối tác chung thì dựa trên số tiền đầu tư của cư dân nước ngoài và không lệ thuộc vào lợi tức mà hợp danh có được.

Tìm kiếm Khu vực việc làm mục tiêu được chứng minh bằng dữ liệu thống kê, chứ không chỉ dựa vào thư xác nhận của tiểu bang – Tất cả các Hợp danh EB-5 CMB dạng 500.000 đô la đều có bằng chứng cho thấy mục tiêu đầu tư EB-5 đủ tiêu chuẩn là Khu vực việc làm mục tiêu. CMB đạt được điều đó mà không cần thao túng dữ liệu; việc thao túng như vậy có thể mang lại rủi ro khiến đơn đăng ký của khách hàng bị từ chối ở giai đoạn I-829. Chúng tôi tin rằng USCIS sẽ từ chối dự án và nhà đầu tư trong dự án đó ở giai đoạn I-829 nếu họ nhận thấy Trung tâm khu vực thao túng dữ liệu để đầu tư ở mức 500.000 đô la. CMB tiến hành phân tích độc lập và cung cấp nội dung phân tích này cùng với thư xác nhận TEA của tiểu bang cho USCIS trong kế hoạch kinh doanh gửi kèm đơn I-526.

Tìm kiếm khoản đầu tư EB-5 không cần quản lý hàng ngày – Nhà đầu tư trong hợp danh Trung tâm khu vực CMB không cần phải quản lý hàng ngày, nhờ vào cơ cấu của hợp danh hữu hạn CMB. Yêu cầu về việc nhà đầu tư EB-5 phải tham gia quản lý đã được thỏa mãn trong cấu trúc hợp danh hữu hạn. Nhà đầu tư có rất ít trách nhiệm; một trách nhiệm là bỏ phiếu để thanh lý hợp danh sau khi tất cả các khoản cho vay đầu tư đã được hoàn trả, ngoài các nghĩa vụ khác nêu trong Thỏa thuận hợp danh hữu hạn.

Đảm bảo Trung tâm khu vực được ủy quyền trên khu vực địa lý mà họ hoạt động – Trung tâm khu vực EB-5 CMB được phê chuẩn điều hành Trung tâm khu vực tại California, Nevada, Ohio, Florida, Georgia, Illinois, Pennsylvania, và Texas. CMB đã đăng ký Trung tâm khu vực tại Colorado và North Dakota. CMB đang hoạt động theo Thỏa thuận dịch vụ tại Tennesse và North Dakota. Ngoài ra, CMB cũng điều hành Trung tâm khu vực Iowa.

Tìm kiếm Trung tâm khu vực với chương trình hoạt động tổng quát đơn giản – Hợp danh EB-5 CMB đầu tư vốn EB-5 qua thỏa thuận cho vay với các bên vay đáp ứng được mọi tiêu chuẩn. Chi phí hàng ngày đã định sẵn. Không cần phải bán, cho thuê, hoặc tích cực quản lý gì cả. Lợi nhuận cho vay đã định sẵn và tiền gốc cũng đã có tài sản thể chấp nhất định. Phương pháp tạo việc làm rất minh bạch và USCIS đã phê chuẩn đơn I-526 cũng như đơn I-829 cho nhiều nhà đầu tư EB-5 trước đây.

Tìm kiếm kinh nghiệm – Việc tiến hành quy trình EB-5 không phải dễ dàng. Hãy đảm bảo lựa chọn Trung tâm khu vực dựa trên hiệu quả làm việc hiện tại và cả trong quá khứ. CMB tin rằng chương trình “đầu tư” EB-5 không hẳn là chương trình đầu tư truyền thống, mà là chương trình tạo việc làm. Tại sao? Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhà đầu tư EB-5 nào nói rằng họ đầu tư vì muốn được hoàn vốn hoặc có lời từ khoản đầu tư. Nhà đầu tư EB-5 CMB muốn có thị thực vĩnh viễn; còn việc hoàn trả khoản đầu tư ban đầu vào doanh nghiệp thương mại mới và lợi nhuận từ khoản đầu tư đó chỉ là những điều được cân nhắc cuối cùng. Không phải tình cờ mà mỗi người chỉ mua một đơn vị. Bất kỳ ai tham gia chương trình “đầu tư” EB-5 đều là vì thị thực vĩnh viễn chứ không phải cơ hội “đầu tư”. Nhà đầu tư EB-5 nên nghĩ ngược chiều và dành thời gian cũng như sự thắc mắc cho công tác tạo việc làm, vì nếu không có số việc làm như yêu cầu thì tình trạng thường trú sẽ mất và quy trình sẽ gây ra thiệt hại ngoài khoản đầu tư EB-5 gốc rất nhiều. Thêm nữa, việc thao túng dữ liệu TEA đang trở nên phổ biến. Tại sao chỉ có một chương trình 1 triệu đô la? Phải chăng toàn bộ Hoa Kỳ đều là TEA? Thực tế, có những Trung tâm khu vực không đủ tiêu chuẩn TEA nhưng vẫn thực hiện đầu tư 500.000 đô la. Xin hãy xem xét cẩn thận. Đừng trở thành nạn nhân thông số thống kê do thao túng dữ liệu TEA.