Lịch Trình EB-5

Lịch trình EB-5 có thể khác nhau rất nhiều. Do mỗi trường hợp có những nét khác biệt riêng, nên khó có thể dự đoán thời lượng mà USCIS xử lý và phê chuẩn đơn đăng ký. Tất cả các dự án CMB đều có cùng một kết cấu cơ bản, theo đó khoản đầu tư thường có dạng khoản cho vay sáu năm. Chúng tôi tin rằng cách hiểu tốt nhất là phân rã lịch trình EB-5 theo ba khía cạnh:

Lịch trình đầu tư –Trung tâm khu vực bất kỳ

Lịch trình di trú – CMB

Lịch trình của nhà đầu tư – CMB