Trung Tâm Khu Vực CMB là gì

CMB là một nhóm bao gồm nhiều Trung tâm khu vực khởi nguồn từ Trung tâm khu vực CMB Export.

Trung tâm khu vực CMB Export (CMB) được cấp phép vào ngày 15/08/1997 và sau đó được tái xác nhận và mở rộng phạm vi địa lý vào tháng 4/2007, tháng 6/2010, tháng 5/2012 và tháng 07/2013. CMB (viết tắt của “California Military Bases” hoặc “Closed Military Bases”), ban đầu được hình thành với ý định hỗ trợ cộng đồng California vì họ đã trải qua những ảnh hưởng tàn phá nền kinh tế của việc đóng cửa căn cứ quân đội do quyết định của Ủy ban tái tổ chức và đóng cửa căn cứ liên bang (“BRAC”). Phạm vi địa lý ban đầu của CMB Export trong tài liệu cấp phép bao gồm các hạt San Bernardino và Riverside tại Southern California cùng với hạt Sacramento tại Northern California. Trọng tâm hoạt động kinh doanh của Trung tâm khu vực ban đầu là khôi phục chức năng dân sự của các căn cứ quân đội đã đóng cửa hoặc tái tổ chức cũng như tạo ra việc làm tại các hạt mà các căn cứ này tọa lạc.

Căn cứ quân đội có tên trong Trung tâm khu vực CMB Export ban đầu là George Air Force Base, Norton Air Force Base, Mather Air Force Base, Sacramento Army Depot, McClellan Air Force Base và March Air Force Base sau khi đã tái tổ chức. Kế hoạch của CMB là tập trung vào những nơi có căn cứ quân đội bị đóng cửa hoặc bị ảnh hưởng bởi BRAC, đồng thời giúp đỡ cộng đồng ở đó vì họ phải gánh chịu nhiều tổn thất về kinh tế do mất việc làm và nguồn thương mại mà các căn cứ quân đội trước đây đã cung cấp trong suốt nhiều thập kỷ. CMB quyết định áp dụng bài học đã rút ra trong việc phục hồi căn cứ quân đội ban đầu cho tất cả các cộng đồng cũng như các hợp danh công và tư tại California. CMB đăng ký và được phê chuẩn tiếp quản phạm vi địa lý của toàn bộ bang California vào ngày 10/6/2010, sau đó được mở rộng phạm vi địa lý lần hai bao gồm hạt Nye thuộc bang Nevada thông qua quyết định sửa đổi Trung tâm khu vực ngày 22/07/2013.

CMB Summit, LLC được thành lập tại tiểu bang Ohio vào ngày 12/12/2008; được USCIS chỉ định làm Trung tâm khu vực cho toàn hạt Summit, Ohio vào ngày 22/01/2009; sau đó được sửa đổi để tiếp quản toàn bộ bang Ohio vào ngày 25/07/2011. Mặc dù Trung tâm khu vực CMB Summit chỉ vừa được USCIS phê chuẩn gần đây, tháng 1 năm 2009, nhưng lịch sử của CMB Summit bắt đầu từ trước đó rất lâu. CMB Summit khởi đầu với sự thi công World Headquarters mới cho Goodyear Tire and Rubber Company và nhiều dự án khác trên khắp Ohio với vai trò là bên cho vay của Industrial Reality Group (IRG) và các đơn vị khác. Ngày 30/07/2013, CMB Summit được phê chuẩn Trung tâm khu vực (I-924) và không lâu sau đó, được phê chuẩn ở mức dự án (I-526) cho Nhóm đầu tư cơ sở hạ tầng X. Khoản đầu tư EB-5 trị giá 104 triệu đô la khi đó được kết hợp với vốn công và tư để đạt đến chi phí thi công tổng cộng là 322 triệu đô la. Phương pháp kinh doanh đã chứng minh theo năm tháng này được áp dụng tại Ohio để xây dựng Goodyear World Headquarters mới, cải tạo công trình hiện hữu của Goodyear Headquarters trước đó, và nâng cấp Hoover Vacuum Company Headquarters tại tiểu bang Ohio.

Trung tâm khu vực CMB cũng bao gồm Trung tâm khu vực CMB Southest, LLC tại Georgia và Floria. CMB Southeast Regional Center, LLC được thành lập tại tiểu bang Florida vào ngày 24/09/2012 và tại tiểu bang Georgia vào ngày 12/10/2012; được USCIS chỉ định làm Trung tâm khu vực của toàn bộ tiểu bang Florida và tiểu bang Georgia vào ngày 16/09/2013. Ngoài ra còn có các Trung tâm khu vực khác cũng được chỉ định tiếp quản toàn bộ tiểu bang, đó là CMB Pennsylvania ngày 20/3/2014, CMB Illinois ngày 31/03/2014 và CMB Texas ngày 04/06/2014.

Trung tâm khu vực tiểu bang Iowa đã ký thỏa thuận với Trung tâm khu vực CMB để hoạt động với vị thế là bên điều hành độc lập của Trung tâm khu vực tiểu bang Iowa. Ý định của cả hai bên là Trung tâm khu vực CMB sẽ áp dụng phương pháp kinh doanh vốn đã thành công của mình tại Iowa. Trung tâm khu vực CMB và tiểu bang Iowa đã xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư được cho là trọng yếu với nhu cầu cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của Iowa. Vào ngày 21/06/2013, Trung tâm khu vực tiểu bang Iowa nhận được phê chuẩn của USCIS về yêu cầu sửa đổi Trung tâm khu vực I-924 của mình, từ đó mở rộng phạm vi địa lý và khu vực công nghiệp nhằm tạo điều kiện cho nguồn vốn EB-5 cũng như Trung tâm khu vực CMB phát huy tiềm năng tối đa trong những dự án Iowa đang được cân nhắc lúc bấy giờ.

Ngày nay, mục tiêu của các hợp danh Trung tâm khu vực CMB là hỗ trợ các cộng đồng và cơ quan chính phủ có liên quan tại địa phương trên toàn lãnh thổ California, Iowa, Illinois, Ohio, Nevada, Texas, Florida và Georgia, Tennessee, North Dakota cũng như Pennsylvania bằng cách tập hợp nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn như nâng cấp hệ thống liên lạc, đường bộ, cống rãnh, nguồn nước, nguồn điện, vận tải, và các công trình xây dựng công và tư. CMB kết hợp nguồn vốn của mình với nguồn vốn từ các đơn vị phát triển kinh tế địa phương, tiểu bang, khu vực và liên bang cũng như các công ty tư nhân. Mục tiêu là cung cấp nguồn vốn đáng kể cho nhiều khoản đầu tư cơ sở hạ tầng với mục tiêu sau cùng là kích thích tăng trưởng kinh tế vì cơ sở hạ tầng chính là xương sống để tạo ra việc làm và phát triển kinh tế lâu dài. Quan niệm này là nền tảng của tất cả các kế hoạch kinh doanh CMB cũng như các hợp danh về sau.