(English) CMB Group 48

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

78,043
Direct Jobs
94,372
Indirect Jobs
172,415
Total Projected Jobs
1,032
I-829 Approvals
4,500
I-526 Approvals

CMB Export Infrastructure Investment Group 52, LP received its I-924 petition approval on 10/23/17.

CMB Regional Centers

Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm Trung Tâm Vùng CMB là một trong Trung Tâm Vùng lâu đời nhất trong lĩnh vực EB-5. Ngài Patrick F. Hogan, CEO và là người sáng lập Trung Tâm Vùng CMB đã tham gia vào lĩnh vực EB-5 từ khi năm 1994, đồng thời với thời điểm Chương trình trung tâm vùng thí điểm được thành lập. Trung Tâm Vùng CMB Export, LLC (Trung Tâm Vùng đầu tiên của CMB được phê duyệt) ban đầu vào năm 1997, bởi Cơ quan dich vụ nhập cư và quốc tịch (nhiệm vụ của INS đã được chuyển giao cho USCIS từ năm 2003). Hiện nay CMB điều hành mười Trung Tâm Vùng. Phạm vi địa lý của mười Trung Tâm Vùng cho phép CMB hoạt động dự án trong 15 tiểu bang và thủ đô Washington D.C.

CMB được công nhận là người mở đầu hoạt động trong lĩnh vực EB-5. CMB là Trung Tâm Vùng đầu tiên dựa vào duy nhất việc làm gián tiếp và phát sinh, và là người đầu tiên giới thiệu mô hình vay vốn. Nhưng phong tục này đã được triển khai rộng rãi từ những Trung Tâm Vùng và đã được thường hay sử dụng ngày nay.

CMB đã giới thiệu 58 hợp danh EB-5 riêng lẻ và đã kêu gọi hơn 2,6 tỷ đô la tổng vốn EB-5. Những 58 hợp danh CMB EB-5 đại diện cho gần 5.000 Đối Tác Hữu Hạn đã tham gia vào hợp danh EB-5 của CMB. Mục tiêu đầu tư CMB đã có 100% thành công trong tất cả hợp danh đã nhận được chấp thuận đơn I-526 (cho thẻ xanh có điều kiện), hơn 630 Đối Tác Hữu Hạn đã nhận được chấp thuận đơn I-829 (thẻ xanh vinh viễn) và sáu dự án đầu tiên của CMB đã hoàn trả vốn cho những Đối Tác Hữu Hạn.

Trung Tâm Vùng CMB có hơn 45 thành viên thông thảo 16 ngôn ngữ khác nhau. Đội này bao gồm ban lãnh đạo cấp cao, đội phụ trách quan hệ khách hàng, luật sư tư vấn kinh doanh trong nội bộ, tuân thủ chứng khoán, đội phát triển dự án trong nội bộ và phòng kế toàn. CMB nỗ lực để thành lập mỗi hợp danh EB-5 của CMB với mục tiêu của Đối Tác Hữu Hạn trong tâm. CMB mong muốn tất cả Đối Tác Hữu Hạn đạt được thành công EB-5 với thường trú tại Hoa Kỳ.

Nếu Anh chị có quan tâm để tìm hiểu thêm về Chương Trình Đầu Tư EB-5 hoặc là muốn trao đổi với thành viên của đội dự án về những dự án tiềm năng, xin hãy đến phần “liên hệ chúng tôi” của trang web.

EB-5 News

(English) Chinese Investors Win Class Cert. In EB-5 Visa Cap Fight

2018-10-25

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More

(English) CMB Group 67 receives I-924 approval!

2018-10-18

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Read More
See All News
CMB Project Map